با داشبوردهای مدیریتی، سریع تر تصمیم صحیح بگیرید.

 

قطعاً تلاش شما و مشاوران شما اتخاذ تصمیم صحیح با بررسی و تعمق در مسائل داخلی و خارجی است ولی آیا در دنیای رقابتی امروز، هزینه از دست دادن زمان قابل اندازه گیری است؟! داشبوردهای مدیریتی به شما و مشاوران شما کمک می کند که سریعتر به تصمیم صحیح برسید.

برای باقی ماندن در فضای رقابتی، رهبران کسب و کار نیاز دارند که راههایی برای سریعتر و صحیح تر تصمیم گرفتن پیدا کنند، بخش حیاتی تحقق این هدف، ایجاد دید است و یا در واقع شما نیاز دارید که اطلاعات درست را در زمان درست و به افراد درست نمایش دهید.

لازم است که کسب و کارها کارکنانشان را برای حرکت سریع آزاد بگذارند و برای آنها دسترسی به اطلاعاتی که برای اجرای کار نیاز دارند را فراهم کنند. همچنین لازم است که مدیران راهی برای دیدن پیشرفت کار داشته باشند که بتوانند کارکنان را در مسیر درست هدایت کنند. در عین حال، کسب و کارها باید اطمینان داشته باشند که اطلاعات سطح بالا دقیقا و به سرعت به لایه تصمیم گیرنده سازمان اطلاع داده می شود تا آنها بتوانند تصمیمات لازم را سریعتر انجام دهند.

سایت اسمارت شیت برای ارائه تعریف قابل درک از عملکرد داشبورد در لایه های مختلف سازمانی، 3 نمای متفاوت از داشبورد را به این طریق طبقه بندی می کند:

 

  1- نمای خیابان: جایی که کار تاکتیکی اتفاق می افتد

2- نمای هلیکوپتر: جایی که اثرات تیمی اتفاق می افتد

  3- نمای ماهواره ای: جایی که تصمیمات بزرگ اتفاق می افتد

 

 
داشبوردها ابزارهای قدرتمندی هستند که می توانند صاحبان کسب و کار را به کل سازمان خود از طریق جریان داده اتصال دهند. ارتباط درست بین لایه ها،می تواند ارتباط بین معاونت ها، مدیران، مشارکت کنندگان فردی و ذینفعان را تقویت کند. علاوه بر این، شرکت در سنجش و ارزیابی شاخص ها (KPIs) و اطلاعات حساس کسب و کار شفاف تر و صحیح تر عمل می کند و کارکنان را به دیدگاه استراتژیک شرکت متصل می کند. داشبورد اطلاعات مناسب را از بخش های مختلف ارائه می دهد و به رهبران کسب و کار کمک می کند تا بهترین تصمیم ها را اتخاذ کنند.
 

تیم متعهد و متخصص راهکارهای همراه، آماده ارائه مشاوره و استقرار داشبوردهای مدیریتی و ایجاد گزارش های سفارشی در سازمانها می باشد. با ما در تماس باشید.

تماس با ما